Jeśli u Państwa konia zdiagnozowano syndrom trzeszczkowy (podotrochleozę), na rynku dostępnych jest obecnie wiele możliwości leczenia. Jedną z nowszych metod jest terapia pozaustrojowymi falami uderzeniowymi, znana jako shock wave (ESWT). Klinicznie syndrom trzeszczkowy jest podobny do chorób przebiegających z artrozą, jednak o bardziej zaawansowanym charakterze. Choroba obejmuje najczęściej obie kończyny piersiowe i objawia się tym, że koń zaczyna coraz ostrożniej stawiać kończyny, jego ruch jest mało energiczny i zwierzę coraz częściej się potyka. Następnie występuje jednostronna kulawizna, spowodowana tym, że zapalenie na jednej kończynie jest bardziej bolesne, niż na drugiej.

INFORMACJE POBOCZNE : TERAPIA POZAUSTROJOWYMI FALAMI UDERZENIOWYMI (ESWT)

Fale uderzeniowe są falami dźwiękowymi ciśnienia, stożkowato skupione albo promieniście rozproszone, skierowane na ognisko bólowe ( przyczynę kulawizny). Dokładny mechanizm działania tych fal nie został jeszcze całkowicie poznany, jednak dyskusji podlegają następujące aspekty: zmiany w mikrostrukturze tkanki, wpływ na system nerwowy (działanie przeciwbólowe albo eliminacja bólu) oraz poprawa krążenia ( polepszenie własnych procesów gojenia). Dotychczasowe doświadczenia zostały przeprowadzone na grupie ok.300 koni z syndromem trzeszczkowym, które oprócz wyraźnej poprawy, czyli usunięcia kulawizny, wykazały również w obrazie rentgenowskim tendencję do wypełniania defektów kostnych. Kontrolne RTG, zrobione po 6 tygodniach potwierdza skłonność do wytworzenia się tkanki kostnej, a po 6 miesiącach widać wyraźne zmniejszenie cyst trzeszczek kopytowych. Z racji tego, że terapia skupioną falą jest jedyną metodą terapeutyczną, związaną defektami trzeszczek kopytowych, nabiera coraz większego znaczenia.

Ważne jest, z jaką energią się pracuje: terapia musi być przeprowadzona z odpowiednio wysoką energią. Wyższość skupionych fal uderzeniowych nad innymi potwierdza poniższa wypowiedź: „ Pełne nazewnictwo naukowe tej procedury to terapia pozaustrojowymi falami uderzeniowymi ( ESWT). Jej użytkownicy kładą duży nacisk na to, aby nie mylić jej z terapia rozproszonymi falami uderzeniowymi, która nie potrafi rozwinąć takiej siły jak ESWT ( żeby wygenerować ciśnienie, fale te potrzebują kilkaset barów więcej),oraz nie można jej skupić dokładnie na jednym miejscu.” (STERN 8/2003)
W naszej klinice stosujemy ESWT i pracujemy na aparacie PIEZOVET 100, firmy Richard Wolf, która pracuje na bazie pizoelektrycznych fal uderzeniowych .

 

TERAPIA

Koń pozostaje w klinice na okres ok. 3-4 dni, z czego przez 2 dni są przygotowywane kopyta , poprzez głębokie wycięcie , głównie w obrębie strzałki i założenie specjalnego opatrunku, aby fale mogły lepiej przechodzić przez róg kopytowy . Cała terapia trwa ok. 30 minut i jest przeprowadzana na stojącym, spremedykowanym koniu. Na jedną trzeszczkę kopytową zużywa się ok.2000 uderzeń falowych . Wiek i płeć konia nie odgrywają większej roli, a dla uzyskania optymalnego efektu, powinno się powtórzyć terapię po 3 tygodniach. Ważne jest również odpowiednie podkucie ortopedyczne konia.

Wspomagająco terapię falami oraz prewencyjnie, by zapobiec kulawiźnie związanej z układem kostnym, dobre rezultaty przynosi preparat Tildren. Jest to tzw. dwufosfor, który nie dopuszcza do niszczenia kości, poprzez hamowanie osteoklastów ( komórek niszczących kości) i przez to powoduje wzrost gromadzenia się wapnia w kościach. Bardzo dobrze na tą terapię reagują konie ze szpatem, z syndromem trzeszczkowym, z osteoporozą (kulawizną spowodowaną schorzeniem trzeszczek pęcinowych). Preparat jest podawany dwukrotnie w odstępach 4 tygodniowych, w miejscowym wlewie ciągłym (konie muszą być na lekkiej premedykacji). Lek działa przez 6 miesięcy, a jako doping może być wykryty jedynie dwa tygodnie po podaniu.

 

WYNIKI DOŚWIADCZALNE

W doświadczeniu przeprowadzonym z grupą kontrolną zostało poddane badaniu, czy proces niszczenia iprzebudowy kości może zostać zatrzymany albo skorygowany, poprzez podanie tiludronatu , substancji czynnej zawartej w preparacie Tildrem. Do tego celu zostały utworzone dwie grupy doświadczalne:

-w pierwszej grupie znajdowały się konie z ostrym i przewlekłym syndromem trzeszczkowym i te konie były leczone preparatem Tiludronat;

- druga grupa to grupa kontrolna, która otrzymywała placebo.

Konie z obu grup były przez 6 miesięcy obserwowane. Badania kliniczne koni zostały nagrane i przekazane do obiektywnej oceny ekspertowi, nie mającemu żadnego związku z doświadczeniem.

Wyniki doświadczenia zobrazowały, że konie z pierwszej grupy, które otrzymywały wysokie dawki tiludronatu, wykazały spore polepszenie stanu zdrowia, a stopień kulawizny znacznie się poprawił. Po 2-6 miesiącach z tymi końmi można było zacząć normalną i regularną pracę. Poza tym wykazano, że im wcześniej po zaobserwowaniu objawów klinicznych zacznie się leczenie, tym większy jest stopień powodzenia leczenia.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok